HVV Stichting

Consumenten › Over ons › Stichting HVV

Doelstellingen

Weten wie je bent, waar je voor staat en waar je in gelooft maakt dat je op een gezonde manier in de maatschappij kan staan en stelt je in staat om je eigen identiteit bewust vorm te geven. Wij als Islamitische stichting zijn ons hiervan bewust en willen graag dat moslims in staat zijn bewuste keuzes te maken. Wij willen er zorg voor dragen dat het fundamentele recht om Halal te consumeren gewaarborgd blijft, waarbij participatie in de samenleving en zorg dragen voor de omgeving waarin je leeft onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Activiteiten

De Stichting Halal Voeding en Voedsel is een onafhankelijke stichting die overheden, het bedrijfsleven, (non-profit)organisaties, (onderwijs)instellingen en consumenten voorlichting geeft over halal voeding en voedsel en de totstandkoming daarvan. Van ingrediënten, additieven en farmaceutische producten tot dierenwelzijn en rituele slacht. De breed gedragen Majlis Al Ifta (een islamitische ‘Raad van Overleg’ waarin imams en islamitische geleerden zetelen) voorziet de stichting van islamitische adviezen en de bijbehorende religieuze onderbouwing. De stichting heeft daarnaast ook oog voor culturele en traditionele vormen van voeding- en voedselgebruik.

Naast het geven van voorlichting (onder)steunt stichting HVV maatschappelijke projecten en (burger) initiatieven die bijdragen aan saamhorigheid, maatschappelijke cohesie, participatie van minderheden en een vrediger Nederland.

ANBI-status

Stichting HVV beschikt over een ANBI-status en is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat de stichting zich voor minstens 90% voor het algemeen nut inzet. Bijkomend voordeel is dat u als donateur uw gift(en) aan stichting HVV (indien u voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden) van de belasting af kunt trekken.

Het bestuur van Stichting HVV bestaat uit:

Voorzitter: Abdul Qayyoem
Penningmeester: Asmae Ismaili
Vice-voorzitter: Yasmina Ben-Koubia
Algemeen: Nasser Eddin Heilbron
Algemeen: Modeser Nazir

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen loon of andere bestuursvergoedingen. De gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Beleidsplan en jaarverslagen

Beleidsplan 2014 – 2018

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2011

jaarverslag 2012

jaarverslag 2013

jaarverslag 2014

jaarverslag 2015

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Het RSIN nummer van HVV Stichting is: 803326221