De HVV Keuringsdienst

Bedrijven › De HVV Keuringsdienst

— Applications for Halal Certification click here

HFFIA

De Halal Voeding en Voedsel Keuringsdienst is zowel een nationale als een internationale Halal-Keuringsdienst. Als zodanig keuren en certificeren wij verschillende multinationals door heel Europa. Ons kantoor is gevestigd in Den Haag en vanuit dit kantoor auditen en certificeren wij onze klanten.

De HVV Keuringsdienst staat – specifiek voor het buitenland – ook geregistreerd onder de naam HFFIA; Halal Feed and Food Inspection Authority. HFFIA heeft een wereldwijde acceptatie waarbij de landen met de meest authentieke halal-regels onze keuring en certificering boven andere halal-certificeerders stellen. Daarnaast hebben wij op verschillende niveaus betrekkingen met de overheid in Nederland. Voorts onderhouden wij nauwe betrekkingen met alle moslimgemeenschappen in de Europese Unie.

M.A.I.

De hoogwaardige kwaliteit van onze halal-certificering wordt gegarandeerd door de Majlis Al Ifta (een islamitische ‘Raad van Overleg’ waarin imams en islamitische geleerden zetelen, afgekort M.A.I.). Deze raad ziet erop toe dat de interpretatie van de voedselwetten volgens de islamitisch-religieuze spijswetten gebeurt. De raad bestaat uit schriftgeleerden en bevoegde imams van onder andere de vier islamitische rechtsscholen (de zogenoemde vier madhaahib) en vormt daardoor een afspiegeling van de brede moslimgemeenschap. Elke uitspraak door de Majlis Al Ifta inzake halal-certificering wordt na streng beraad (strikt) naar derden geïnterpreteerd opdat zo’n uitleg door alle moslims wordt aanvaard en nageleefd.

Halal produceren

De betekenis van halal is “wettig”, oftewel (islamitisch) toegestaan. De term halal staat voor al wat Allah (God) heeft toegestaan in de Koran en waarvan in de ah-hadith (overleveringen over de handelingen van de Profeet Mohammed – vrede zij met hem –) een gedetailleerde uitwerking is te vinden.

Over het algemeen is bekend dat een moslim geen varkensvlees en daaruit voortkomende (bij)producten mag consumeren. Bekend is ook dat moslims geen alcohol mogen drinken, en dat producten die alcohol bevatten niet geconsumeerd mogen worden. Voor vlees geldt de regel dat het afkomstig moet zijn van een toegestaan dier. Naast varkensvlees is ook het vlees van enkele andere, minder gangbare land- en zeediersoorten niet halal. Zo mag een moslim alleen vlees eten van een rein en ritueel geslacht dier (bijvoorbeeld een rund, een schaap of een kip).

Voedingsvoorschriften

De islamitisch rituele wijze van slachten houdt het volgende in: het dier moet goed behandeld zijn, niet gestrest raken, en door een belijdend moslim (via een halssnede met een scherp mes zo snel en pijnloos mogelijk) geslacht worden. Ook dient deze moslim tijdens het slachten een gebed uit te spreken. Voor vlees met een halal-certificaat geldt dat wij ook het slachtproces en de slachtprotocollen screenen en dat we niet zonder meer ieder halal-certificaat accepteren.

De Islamitische voedings- en dieetvoorschriften omvatten meer dan alleen voorschriften voor het nuttigen van vlees en een verbod op alcohol. Zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen van producten die problemen kunnen opleveren, zoals onder andere kaas, bouillon, sauzen, mayonaise, boter, toetjes, drankjes, e.d. In snoep en gebak wordt vaak gelatine (ook afkomstig van dieren) verwerkt. In bijvoorbeeld kaas zit over het algemeen stremsel uit de lebmaag van een niet-ritueel geslacht kalf. Naast stremsel zijn er nog andere ingrediënten, zoals zuursels, die in de kaasproductie gebruikt worden die op halalwaardigheid gescreend moeten worden.

Zo zijn reinigingsprocedures van productielocaties, informatie over de grondstofleveranciers en onderzoek naar de halalwaardigheid van het gebruikte materieel enkele voorbeelden van punten in het productieproces die onderzocht moeten worden. In het geval van halal producten en productieprocessen (de productieketen in zijn totaliteit) weten producenten vaak niet waar ze op moeten letten en hoe ze naar de moslimconsumenten toe de halalwaardigheid van een product kunnen garanderen. Zonder onderbouwing, documentatie of religieuze legitimiteit een product halalwaardigheid toekennen zal niet worden geaccepteerd. De productieketen laten inspecteren, controleren en uiteindelijk certificeren door een erkende halal-keuringsdienst is de oplossing voor een als halalwaardig geaccepteerd eindproduct.