Halal Standaardisatie

ConsumentenActueel › Halal Standaardisatie

Wat is Halal Standaardisatie?

 

Wereldwijd zijn er vele Halal certificerende instanties die Halal certificaten uitgeven. Het is niet altijd duidelijk volgens welke werkwijze zij dit doen. Er zijn verschillende islamitische landen die een Halal standaard hanteren zoals bijvoorbeeld Maleisië en Indonesië. Halal certificerende instanties kunnen zeggen dat ze volgens de standaard van die landen werken, en in bepaalde gevallen zullen de autoriteiten van die landen deze certificerende instanties op hun werkwijze controleren. Deze standaarden zijn vaker landgebonden, en gekoppeld aan exportregels. Is een producent die naar deze landen wil exporten niet volgens deze standaarden gecertificeerd, dan kan het product niet altijd overal worden vermarkt. Dit  schept veel onduidelijkheid en onbegrip.

Er bestaan dus verschillende Halal standaarden die ontwikkeld zijn door Islamitische landen en hun islamitische schriftgeleerden. Deze standaarden kunnen van elkaar verschillen. De verschillen kunnen o.a. te maken hebben met de islamitische richtlijnen die gehanteerd worden in het desbetreffende land.

Door de toenemende vraag  naar Halal producten in Europa, zowel voor de lokale markt  als de exportmarkt, Is er bij verschillende partijen de behoefte ontstaan om een eenduidig Halal standaard binnen Europa te ontwikkelen. De vraag is echter wie mag en kan deze standaard op een rechtmatige wijze voor Europa ontwikkelen. Rechtmatig houdt o.a. in, dat betrokken partijen bij de ontwikkeling van deze Halal standaard om te beginnen moslims moeten zijn. Het moet een initiatief van moslims zijn, die zich baseert op de islamitische wet- en regelgeving.

Steeds vaker wordt er in de media gesproken over Halal standaardisatie. Met dit artikel willen wij meer uitleg en achtergrondinformatie geven hieromtrent.

Een zorgelijk initiatief

Een aantal jaren geleden is er een zorgelijk initiatief ontstaan van het Europese standaardisatie instituut (CEN), om een Europese Halal Standaard te ontwikkelen:

Begin 2010 vond er een behoeftepeiling plaats van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) aangaande een voorstel van het Oostenrijkse normalisatie-instituut (ASI) om de Oostenrijkse norm voor Halal voedsel op te waarderen tot Europese standaard. De NEN nam hiervoor o.a. contact op met Stichting HVV en vroegen aan ons of wij een Europese Halal standaard, welke door het NEN en CEN opgezet zou worden, nuttig en noodzakelijk achtten. Wij hadden aangegeven dat het ontwikkelen van een Halal standaard een religieuze zaak betrof welke alleen door moslims opgezet mocht worden. Sterker nog; dit mogen alleen islamitische geleerden zijn. Stichting HVV heeft daarom een negatief advies uitgebracht over het ontwikkelen van een Halal standaard door een instituut als de NEN en de CEN. HVV heeft vervolgens met enkele Halal organisaties in Europa contact opgenomen om hen op de hoogte te brengen van dit initiatief en om hen aan te manen een negatief advies uit te brengen in hun eigen land. De NEN zou dit advies terugkoppelen aan de CEN, waarna in oktober 2010 een terugkoppeling kwam van het Europese onderzoek aangaande de behoefte peiling. Verschillende Europese landen hadden een negatief advies uitgebracht waardoor er (voorlopig) geen doorgang kon vinden voor een Europees Halal standaard.

Echter, NEN had wel het verzoek gekregen om verder te onderzoeken of er toch geen positief advies kon komen uit Nederland. Hierop heeft NEN opnieuw partijen benaderd, waaronder ook producenten die belangen hebben bij het uitoefenen van hun invloed op een dergelijk Halal standaard. Deze partijen waren allemaal uitgenodigd voor een bijeenkomst om te discussiëren over een Europese Halal standaard. Op maandag 13 december 2010 heeft deze bijeenkomst plaats gevonden. Enkele aanwezige partijen waaronder Stichting HVV hebben alsnog tegen het standaardisatie project gestemd echter er waren andere partijen die er positief tegenover stonden. De NEN zou een haalbaarheidsonderzoek instellen en in het voorjaar van 2011 de resultaten presenteren.

In april 2011 kwam de melding van de NEN dat de Europese werkgroep CEN/BT Working Group 212 “Halal food”, op basis van de resultaten van de uitgevoerde Europese haalbaarheidsstudie, heeft besloten dat de ontwikkeling van een nieuwe Europese norm voor Halal voedsel en voedingsproducten een haalbare kaart was. Daarop volgde een uitnodiging voor de oprichtingsbijeenkomst aangaande de Nederlandse deelname, op 17 mei 2011 in Delft.

Stichting HVV heeft hieraan deelgenomen om nogmaals te melden dat dit een ongewenst initiatief was. Echter er waren verschillende partijen, waaronder ook islamitische organisaties, aanwezig die het wel een wenselijke ontwikkeling achtten. Stichting HVV heeft met enkele van de islamitische organisaties een gesprek gevoerd om hun te wijzen op de gevaren en dit resulteerde in november 2011 in een Statement  tegen het standaardisatie initiatief. Stichting HVV en de betrokken islamitische organisaties hebben zich dan ook officieel teruggetrokken uit deelname aan de gesprekken met de NEN.

Helaas, doordat de Europese landen er positief tegenover stonden, zijn de NEN (namens Nederland) samen met andere Europese normalisatie instituten doorgegaan met het ontwikkelen van een Halal standaard. De Europese wet- en regelgeving stellen, dat als er eenmaal een normalisatie-initiatief positief is bevonden door alle Europese landen, dit voltooid moet worden.

In 2012 is de CEN daarom verder gegaan met het ontwikkelen van deze standaard. HVV blijft vasthouden aan het negatief advies aangaande dit initiatief. Het moet een initiatief van moslims zijn, die zich baseert op de islamitische wet- en regelgeving.